Archiv

Podporujeme

Poděkování

Děkuji všem rodičům, zaměstnancům a sponzorům za uskutečnění školní zábavy 17.10.2015. Výtěžek bude věnován dětem a žákům naších zařízení. Vyúčtování sledujte na našich webových stránkách. Mgr. Dana Brašíková

Aktuality

Školní zábava

Zveme všechny příznivce školy, rodiče i prarodiče na školní zábavu v sobotu 22.10.2016 od 20 hodin do Kulturního domu v Písečné. Vstupné 70 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli sponzorským darem ke zdaru zábavy a většímu výtěžku, který bude celý věnován ZŠ a MŠ v Písečné. D. Brašíková

Zahájení školního roku 2016-2017

Slavnostní zahájení školního roku 2016-2017 proběhne 1. září 2016 v 7.45 hodin ve vestibulu školy. Přivítáme prvňáčky, dozvíte se další informace o zaměstnancích, akcích a organizaci školního roku. Srdečně zveme nejen děti a jejich rodiče, ale také prarodiče a další rodinné příslušníky. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Stravné

Stravné na DUBEN  2017 se bude platit 31.3.2017 v MŠ od 6.00-15.30hod.Koláčková M.

Telefon do ŠJ

Pro ŠJ-tel.číslo:777893720,725246825

ved.ŠJ.Koláčková M.

Poděkování

Děkuji všem rodičům, sponzorům, zaměstnancům a přátelům školy za aktivní přístup k přípravě a pomoci na školní zábavě. Díky penězům, které se při této akci vydělaly, můžeme financovat nákup dárků pro děti, placení jízdného na soutěže nebo do divadel a odměny za soutěže. Vyúčtování sledujte na našich webových stránkách.Dana Brašíková